STAR-GOS-BUD

Ostatnie realizacje

POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. FABRYKA DANFOSS


BILFINGRG BERGER S.A. Fabryka samochodów ciężarowych MAN.


TARGI KIELCE Sp. z o.o. HALA WYSTAWIENNICZA

Posadzki żywiczne

Aby wyeliminować wady podłoża betonowego nanosi się na nie warstwy ochronne - posadzki epoksydowe, które zapewniają bardzo dużą odporność na obciążenia mechaniczne (ścieranie, nacisk) np. ruch kołowy, dużą odporność chemiczną na rozcieńczone kwasy i zasady, ropopochodne oraz łatwość utrzymania czystości. Posadzki są wykonywane w grubościach od 0,5 do 6mm i stosowane w pomieszczeniach wewnętrznych, także w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, pracujących w zakresie temperatur od -30°C do +50°C.

Można je podzielić na: cienko i grubopowłokowe oraz w zależności od techniki aplikacji na: malowane, zasypywane, zacierane, samorozlewne.

Dobór typu posadzki uzależniony jest od wielu czynników takich jak:

 • przeznaczenie posadzki - hala produkcyjna, magazyn wysokiego składowania itp,
 • występujące obciążenia mechaniczne - ruch pieszy, wózki ręczne, widłowe,
 • potencjalne obciążenia chemiczne - woda gorąca, oleje, chemikalia,
 • rodzaj produkcji - sucha, mokra,
 • pomieszczenia zagrożenie wybuchem,
 • oczekiwania estetyczne,
 • koszt posadzki


Jeżeli zadaniem warstwy ochronnej ma być zabezpieczenie betonu przed pyleniem oraz ropopochodnymi a w pomieszczeniu będzie odbywał się tylko ruch pieszy może być zastosowana posadzka cienkopowłokowa. Uzyskana grubość ok.0,5mm pozwala utrzymać podłoże betonowe z dala od czynników korozyjnych lecz estetyka zależna jest w dużej mierze od równości podłoża (można korygować je poprzez położenie warstwy wyrównawczej), które zostaje powtórzone na powierzchni posadzki. Tego typu posadzki cechuje niski koszt ale i określona trwałość oraz niska odporność mechaniczna i chemiczna. Przykładem takiej posadzki jest Posadzka Cienkopowłokowa epoksydowa

W przypadku profesjonalnego zabezpieczenia podłoża betonowego w grę wchodzą tylko posadzki grubopowłokowe. Nanoszone w grubości minimum 2mm, zapewniają wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Najprostsze w aplikacji to posadzki samorozlewne, dające gładkie powierzchnie o dużym połysku. Łatwe do utrzymania w czystości lecz podatne na zarysowania - w wyniku eksploatacji zastają równomiernie zmatowione i ze względu na dużą zawartość żywicy drogie. Stosowane w magazynach wysokiego składowania, halach produkcyjnych, pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych. Np. Posadzka Przemysłowa epoksydowa
Tam, gdzie wymagany jest przeciwpoślizg np. masarnie, podziemne parkingi, zalecane są posadzki zasypywane, gdzie poprzez odpowiedni dobór kruszywa i sposób zasypania uzyskuje się porowatą powierzchnię, która równocześnie zachowuje łatwość utrzymania czystości. Np. Posadzka Antypoślizgowa epoksydowa

Jeżeli oczekiwany jest, oprócz walorów mechanicznych i chemicznych, atrakcyjny wygląd powierzchni - skórka pomarańczy w zestawieniu z dowolną kolorystyką piasku, zalecana jest posadzka zacierana tzw kamienny dywan. Przykładem jest posadzka Dekoracyjna epoksydowa  typu „kamienny dywan”

 

Dla nich posadzki wykonaliśmy:

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg