STAR-GOS-BUD

Ostatnie realizacje

POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. FABRYKA DANFOSS


BILFINGRG BERGER S.A. Fabryka samochodów ciężarowych MAN.


TARGI KIELCE Sp. z o.o. HALA WYSTAWIENNICZA

Posadzki przemysłowe powierzchniowo utwardzane

Posadzki przemysłowe powierzchniowo utwardzane

Usługi oferwane przez naszą firmę w tej dziedzinie to posadzki betonowe powierzchniowo utwardzane systemem DST.
Dzięki specjalnym procesom technologicznym mogą sprostać one wszelkim, nawet najcięższym wymaganiom stawianym przez dzisiejsze budownictwo przemysłowe.
Podczas wykonywania posadzek przemysłowych powierzchniowo utwardzanych, stosujemy utwardzacze różnych systemów np: Bautech, Sica, Panbex, Meladur, oraz innych firm. Posadzka taka charakteryzuje się większą udarnością, odpornością na ścieranie, penetrację olejów, brakiem pylenia, oraz w zależności od zastosowanej technologii, (dobieranej zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) wieloma innymi cechami.  Jednocześnie jest trwała, szczelna i łatwa utrzymaniu czystości.

Zastosowanie posadzek powierzchniowo utwardzanych jest bardzo szerokie. Wykonuje się je w miejscach takich jak:

 • magazynach,
 • halach produkcyjnych,
 • garażach i parkingach,
 • warsztatach mechanicznych,
 • supermarketach,
 • chłodniach,
 • hutach, itp.


Posadzki betonowe powierzchniowo utwardzane w systemie DST, z uwagi na stosowane materiały, technologię wykonywania, oraz czas potrzebny na ich wykonanie i okres po którym można przystąpić do ich eksploatacji, zaliczają się do najtańszych rozwiązań.

Opis typowego wykonania posadzki betonowej powierzchniowo utwardzanej.

Podbudowa
Podbudowę posadzki betonowej stanowi zwykle warstwa gruntowa, oraz wylewka betonowa z chudego betonu marki B-10. Grunt pod posadzką wykonujemy z duża dokładnością i precyzją, dbając o właściwe zagęszczenie. Grubość warstwy z chudego betonu B-10 lub B-15 zależy od założonych obciążeń, ale nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Dobre wykonanie tych warstw gwarantuje zabezpieczenie odpowiednich warunków dla pracy płycie głównej, a ich równość przekłada się na niezbędną grubość płyty nośnej. Gwarantuje to nam optymalne wykorzystanie masy betonowej płyty głównej.

Posadzka utwardzana powierzchniowo
Wykonywane przez nas posadzki są tak zwanymi "posadzkami pływającymi", gdyż oddzielone są od podłoża warstwą foli PE. Jest ona stosowana w celu zmniejszenia tarcia między posadzką a podłożem. Jeśli występuje konieczność ułożenia poziomej izolacji termicznej stosujemy warstwę styropianu FS 30 lub wyższe. Cała płyta musi być oddylatowana od wszystkich pionowych elementów konstrukcyjnych pomieszczenia. Na tak przygotowane podłoże wylewamy beton zbrojony włóknami stalowymi, czasem także polipropylenowymi, lub w sposób tradycyjny to jest siatkami ze slali żebrowanej. Ilość i sposób zbrojenia płyty nośnej posadzki wynika bezpośrednio z wymagań jakie stawiane są posadzce. Wierzch posadzek betonowych utwardzany jest specjalnymi utwardzaczami i zacierany mechanicznie. W zależności od przeznaczenia stosujemy różne utwardzacze.

Impregnacja
Po zatarciu na świeżą nawierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą ręcznego opryskiwacza roztwór żywicy akrylowej. Stworzona jest cienka powłoka chroniąca przed zbyt szybką utratą wody niezbędnej w procesie wiązania betonu. Impregnacja ma również na celu osiągnięcie kilku innych korzyści:

 • pielęgnacji betonu
 • utwardza beton
 • eliminacji pylenia posadzki
 • zwiększenia wytrzymałości powierzchniowej
 • zwiększenia odporności na agresję chemiczną

Dylatacje
Szczeliny dylatacyjne przeciw skurczowe, wykonywane są w młodym betonie (24-72 godz. od chwili wylania betonu) przy użyciu piły diamentowej. Następnie po upływie ok. 1 miesiąca od wykonania posadzki, w szczeliny wkładany jest elastyczny i odporny chemicznie sznur, ściany szczelin pokrywamy preparatem gruntującym i następnie wypełniamy dwuskładnikową poliuretanową masą dylatacyjną.

 

Dla nich posadzki wykonaliśmy:

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg