STAR-GOS-BUD

Ostatnie realizacje

POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. FABRYKA DANFOSS


BILFINGRG BERGER S.A. Fabryka samochodów ciężarowych MAN.


TARGI KIELCE Sp. z o.o. HALA WYSTAWIENNICZA

Posadzki bezspinowe

1. Dlaczego kablobeton?

Jest kilka powodów. Dzięki sprężaniu płyty są pozbawione rys skurczowych - co znakomicie podnosi ich szczelność, a co za tym idzie, trwałość. Płyty są pozbawione dylatacji - brak w nich też klasycznego zbrojenia, które mogłoby korodować.

Płyta sprężona pracuje inaczej niż płyty konwencjonalne (niezbrojone) i płyty zbrojone.


Używając technologii sprężania możemy wykonywać płyty o jednorodnej stabilnej strukturze, dużej wytrzymałości i odporności na osiadanie gruntu.

Przykładowo - stosując kable sprężające 4 x 0,5”, o nośności charakterystycznej 744 kN możemy uzyskać płytę o wymiarach 90 x 50 m i o grubości 125 mm, przenoszącą obciążenia 10 T na oś samochodu. Sprężenie w osiach płyty wynosi 2 MPa.

Możliwości jakie daje ta technologia trudno nie docenić, a potencjalnych zastosowań jest wiele - przez super trwałe posadzki przemysłowe, parkingi, terminale kontenerowe po drogi kołowania i płyty postojowe na lotniskach.

2. Zalety

W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami możemy zakładać uzyskanie oszczędności na:

 • zmniejszeniu grubości warstwy odpowiednio przygotowanego podłoża,
 • braku dylatacji,
 • zmniejszeniu grubości płyty,
 • braku klasycznego zbrojenia.


Oczywiście trzeba ponieść pewne nakłady na technologię sprężania. Całkowite koszty sprężania nie przekraczają jednak oszczędności uzyskanych ze zmniejszenia grubości płyty i braku klasycznego zbrojenia. Ponadto trzeba pamiętać, że koszty poniesione na początku w przypadku płyt dylatowanych to zwykle nie ostatnie koszty.

Biorąc pod uwagę oszczędności, jakich możemy się spodziewać przy eksploatacji płyty i jej zwielokrotnioną trwałość, celowość stosowania technologii kablobetonowych do wykonywania supertrwałych płyt na gruncie nie ulega wątpliwości.

 

Dla nich posadzki wykonaliśmy:

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg